Renginiai

Konferencija ā€œPaliatyvioji medicina: praktika ir mokslasā€œ
2011-10-19
Konferencija "Paliatyvioji medicina: praktika ir mokslas",
skirta Pasaulio paliatyviosios pagalbos dienai paminÄ—ti
2011 m. spalio 27 d.

Konferencija skirta, gydytojams, slaugytojams socialiniams darbuotojams, psichologams
kitiems sveikatos priežiūros darbuotojams


plaĨiau
2011 m. numatomi renginiai
2011-01-19

Data

Tema

Posėdžio vieta

Atsakingas asmuo

Balandžio 30 d.

12.00 val.

 

SavanorystÄ—: patyrimas, pasiekimai ir sunkumai.

PraneÅÄ—ja Ruth JK

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

Endokrinologijos klinika

Arvydas Å eÅkeviĨius

8 686 30154

Gegužės 18 d.

14.00 val.

 

Invaziniai skausmo malÅinimo metodai

SantariÅkių klinika, Skausmo klinika

Janina ButerleviĨiūtė

DanutÄ— ButÄ—nienÄ—

RugsÄ—jo 7d.

13.00 val.

 

Å iuolaikinis patyrimas ir ateities perspektyvos teikiant paliatyviÄ…jÄ… pagalbÄ….

PasiruoÅimas Pasaulio paliatyviosios pagalbos dienos minÄ—jimui.

KlaipÄ—dos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninÄ— ir Kretingos pranciÅkonų vienuolynas

Doc. DanguolÄ— DrungilienÄ—.

 

 

 

LPMD valdyba

Spalio 27 d.

 

Pasaulio paliatyviosios pagalbos dienos minÄ—jimas.

RespublikinÄ— konferencija.

Renginys visuomenei.

Kaunas, Pirmasis žingsnis.

LPMD valdyba

Gruodžio 14 d.

15.00 val.

 

2012 m. draugijos veiklos plano pristatymas ir svarstymas. Prezidento ataskaita. Iždininko ataskaita.finansinės kontrolės komisijos atsiskaitymas

Kaunas

LPMD valdyba

A.Å eÅkeviĨius


Pastaba: data, tema ir posÄ—džio vieta gali keistis, bus praneÅta papildomai.


ParengÄ—:
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos
Prezidentas, prof. Arvydas Å eÅkeviĨius