Straipsniai

Dvasinė raiška paliatyviojoje pagalboje. A.Šeškevičius, Š.Valienė. Sveikatos mokslai, 2011, Nr.2, p.109-114. ISSN 1392-673