Dvasinė pagalba

Dvasinė parama mirštančiajam


Dvasingumo klausimų gali kilti bet kuriuo gyvenimo momentu, tačiau dažniausiai jų kyla gyvenimo pabaigoje. Dvasinė pagalba gilinasi į gyvenimo prasmės, egzistencijos ir religijos klausimus, kurie dažnai kyla pacientui ir jo šeimos nariams, kai ligonis serga nepagydoma ir progresuojančia liga. Ši pagalba skirta visiems ir tikintiesiems, ir netikintiesiems pacientams bei jų šeimos nariams.

Paliatyviosios pagalbos komandos nariams dažnai tenka atsisakyti tam tikrų savo profesinių stereotipų, kurie skatina visą dėmesį sutelkti tik į fizinių simptomų gydymą. Jie turi suvokti, kad jų veikla skirta ne tik fizinei negaliai gydyti, bet ir emocinÄ—ms bei dvasinÄ—ms problemoms sprÄ™sti. Labai gaila, kad dvasinÄ—s problemos dažnai lieka neatpažintos dÄ—l medikų žinių trÅ«kumo arba tyĨia ÄÆ dvasines problemas nekreipiant dÄ—mesio. TaĨiau dvasinÄ— parama bÅ«tina, kad pacientas galÄ—tų ÄÆveikti susidariusiÄ… krizÄ™ ir pagerÄ—tų jo gyvenimo kokybÄ—.

Å is praktinis vadovas - pirmasis leidinys apie dvasinÄ™ pagalbÄ… mirÅtanĨiajam lietuvių kalba. Jis skirtas visiems asmenims, teikiantiems pagalbÄ… mirÅtanĨiajam.

DÄ—kojame The Catolic Truth Society už leidimÄ… versti, spausdinti ir platinti ÅÄÆ leidinÄÆ. Taip pat nuoÅirdžiai dÄ—kojame labdaros fondui The Tiltas Trust už finansinÄ™ pagalbÄ…, nuolatinÄ™ paramÄ… ir patarimus.

Arvydas Å eÅkeviĨius, Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius